นโยบายทางธุรกิจ

นโยบายทางธุรกิจ

Refund Policy

โปรดทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงการซื้อจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของสินค้าและบริการ ดังนั้น โปรดดูข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้าหรือบริการนั้นโดยเฉพาะ หากไม่มีข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะ ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการซื้อออนไลน์ที่เว็บไซต์ได้ ท่านอาจเปลี่ยนแปลงการซื้อโดยการโทรศัพท์มาที่ศูนย์บริการลูกค้าของเราในระหว่างเวลาทำการ ผู้ดำเนินการต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ท่านขอหลังจากได้รับสินค้าภายใน7วัน และตรวจสอบพบว่าสินค้าเสียหายจากความผิดพลาดของผู้ดำเนินการ คำร้องขอจึงจะมีผล และอาจต้องมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการซึ่งท่านตกลงชำระโดยเต็มจำนวน

Cancelation Policy
โปรดทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการยกเลิกการซื้อนั้นแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละสินค้าและบริการ ดังนั้น โปรดดูข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้าหรือบริการนั้นโดยเฉพาะ หากไม่มีข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะ ท่านอาจยกเลิกการจองหรือการซื้อของท่านได้โดยการโทรศัพท์มาที่ศูนย์บริการลูกค้าของเราหรือมาที่ศูนย์ปฏิบัติการของเราแห่งใดแห่งหนึ่งในระหว่างเวลาทำการ สำหรับบริการบางอย่าง ท่านอาจยกเลิกการจองหรือการซื้อออนไลน์ที่เว็บไซต์ได้ การยกเลิกตามที่ท่านขออาจไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการขั้นต่ำแตกต่างกันไปแล้วแต่ข้อตกลงและเงื่อนไขโดยเฉพาะสำหรับประเภทของสินค้าหรือบริการที่ซื้อ การยกเลิกอาจต้องมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกได้ซึ่งท่านตกลงชำระโดยเต็มจำนวน โปรดทราบว่าการยกเลิกการสั่งซื้อท่านจะได้รับเงินคืนโดยหักค่าธรรมเนียม

Shipping and Return Policy

ผู้ดำเนินการจะดำเนินประกอบสินค้าตามคำสั่งซื้อ เมื่อได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินจากลูกค้าแล้วกรุณาแจ้งการชำระเงิน (ใช้เวลาประกอบพร้อมส่ง24ชั่วโมง) จะจัดส่งสินค้าในวันถัดไป แต่อย่างไรก็ตามอาจเกิดความล่าช้าได้เนื่องจากหลายปัจจัย อาทิเช่น สภาพอากาศ, สภาพการจราจร, เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง และปัจจัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม โดยระยะเวลาจัดส่งขึ้นอยู่กับสถานที่รับสินค้า ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทฯที่ทำการจัดส่ง โดยไม่นับวันเสาร์ – อาทิตย์

• กรุงเทพฯ และปริมณฑลฯ ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ หลังจากวันที่จัดส่งสินค้าแล้ว

• ต่างจังหวัดจะได้รับสินค้า 2-3 วันทำการ หลังจากวันที่ชำระเงินพร้อมกับแจ้งที่อยู่เรียบร้อยแล้ว
และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล

•สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้รับยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
• กรุณาตรวจนับสินค้า และเช็คสภาพสินค้า ก่อนรับสินค้าทุกครั้ง

•กรณีต้องการสั่งจองสินค้าที่ไม่มีในคลังสามารถสั่งจองได้ที่

Line@ : @alchemythailand / @blueprodigy

Tel : 064-565-5279

Facebook Page : Alchemy Thailand

%d bloggers like this: