นโยบายความเป็นส่วนตัว

[section bg_color=”rgb(65, 214, 212)”] [row] [col span__sm=”12″]

TERMS & CONDITIONS

 

การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยชัดแจ้ง โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านแสดงว่าท่านได้ตกลงและยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขที่จะถูกผูกพันตามกฎหมายตามข้อตกลงและเงื่อนไข หากท่านไม่ตกลงในส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ขอให้ท่านอย่าใช้เว็บไซต์นี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ใช้กับการใช้เว็บไซต์นี้ สินค้าและบริการบางอย่างมีข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะของตนซึ่งเป็นการเพิ่มเติมจากข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะนี้รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านและเมื่อใช้ส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ ในกรณีที่มีความไม่ตรงกันระหว่างข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะและข้อตกลงและเงื่อนไข ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะนั้นบังคับสำหรับสินค้าหรือบริการนั้น

Privacy Policy

 

บริษัท บลูพรอดิจี 2020 จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ รวมทั้งการจัดการ และการรวบรวมซึ่งเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ เป็นทรัพย์สินอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งผู้ดำเนินการได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ เนื้อหาส่วนใหญ่ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการ แม้ว่าข้อมูลบางอย่างจะเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์

นอกจากนี้ ตราโลโก้ และเครื่องหมายบริการที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ (รวมกันเรียกว่า “เครื่องหมายการค้า”) เป็นเครื่องหมาย บริษัทในเครือ และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ไม่มีส่วนใดในเว็บไซต์นี้ที่อาจถูกตีความได้ว่าเป็นการให้อนุญาตหรือให้สิทธิใด ๆ ที่จะใช้เนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าโดยปริยาย โดยกฎหมายปิดปาก หรือโดยประการอื่น โดยมิได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

 

การเก็บข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลที่ผู้ดำเนินการทำการจัดเก็บ

-ชื่อจริง นามสกุล

-เบอร์ติดต่อ

-Email

-ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า

-ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่น

-ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 3เดือน

*ผู้รับบริการสามารถ ขอสำเนา อัปเดท ข้อมูล

 

 

หากกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ที่

บริษัท บลูพพรอดิจี 2020 จำกัด

Email: blueprodigy.pw@gmail.com

Address: 56/33 ม.9 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Tel: 064-565-5279

[/col] [/row] [/section]
%d bloggers like this: